കേരളത്തിന് ഒരു കൈ താങ്ങാകാം നമുക്ക്.

August 27, 2018 doresetadmin 0

സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ഡി . എം . എ കുടുംബാംഗങ്ങളായ് എല്ലാവര്ക്കും തിരുവോണാശംസകൾ നേരുന്നു , പ്രവാസികളായ നമ്മൾ കേരളത്തനിമ കാത്തുസൂക്ഷിച്ചു എല്ലാവർഷവും വളരൈ കേമമായി ഓണാഘോഷ പരിപാടികൾ നടത്തി വന്നിരുന്നു .. ഈ […]

ചെന്നൈ ദുരിത ബാധിതർക്ക് സഹായ ഹസ്തവുമായി ഡോർസെറ്റ് മലയാളി അസ്സോസിയേഷൻ

December 14, 2015 doresetadmin 209

          സഹജീവി സ്നേഹത്തിന് ഉത്തമ മാതൃകയായി മാറുകയാണ് ഡോർസെറ്റ് മലയാളി അസ്സോസിയേഷൻ അംഗങ്ങൾ. ഇക്കുറി അസ്സോസിയേഷന്റെ സഹായ ഹസ്തം നീളുന്നത് ചെന്നൈ ദുരിത ബാധിതർക്കിടയിലാണ്. മഴ സംഹാര താണ്ഡവമാടിയ […]